افتتاح مدرسه علمیه ام الائمه س اقلید برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر حوزه علمیه خواهران استان خوزستان برگزاری اولین گردهمایی دانش‌آموختگان مرکز تربیت مدرس حضرت صدیقه کبری س شرکت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه بین المللی قرآن برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیر مرکز آموزش‌های غیرحضوری حوزه‌های علمیه خواهران
قرآن کریم
آموزش مجازی
شبکه کوثر نت
مرکز تحقیقات زن و خانواده
نمای حوزه
آموزش
پژوهش
فرهنگی تربیتی