اخبار مرکز

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

نوکری واقعی اهل‌بیت جامعه را عزتمند و مشکلات را برطرف می‌کند

شاعران خوش‌ذوق و مداحان خوش‌بیان اهل‌بیت باید متناسب با نیاز و وظایف امروز، افکار و جهت‌گیریهای آن بزرگواران را به گفتمانی رایج در جامعه تبدیل کنند.