اخبار مرکز

پنجشنبه ۸ مهر ۱۳۹۵

کوثرنت برگزیده چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات

«آقای مهندس محسن شاکر» گفت: سامانه کوثرنت به عنوان یکی از محصولات برگزیده چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات شناخته شد.