مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
25

پنجشنبه
مرداد

تحصیـل در حـوزه های علمیه خواهران

حوزه های علمیه خواهران در یک نگاه

طلبه ها

65,000+

مدارس

450+

رشته ها

17

فارغ التحصیلان

43,000+