اخبار مرکز

پنجشنبه ۴ شهريور ۱۳۹۵

وبلاگ نویسی ۷۰ هزار بانوی طلبه

فعال فضای مجازی حوزه علمیه خواهران از فعالیت تبلیغی ۷۰ هزار طلبه خواهر در عرصه وبلاگ نویسی و فضای مجازی خبرداد.