برگزاری هشتمین جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران-2 برگزاری هشتمین جشنواره برترین‌های حوزه‌های علمیه خواهران-1 دیدار مدیر و معاونان حوزه‌های علمیه خواهران کشور با آیت‌الله العظمی سبحانی تقدیر از اساتید حوزه علمیه خواهران استان قم با حضور مدیر حوزه‌های علمیه خواهران برگزاری ا لمپیاد علمی حوزه‌های علمیه خواهران
قرآن کریم
آموزش مجازی
شبکه کوثر نت
مرکز تحقیقات زن و خانواده
نمای حوزه
آموزش
پژوهش
فرهنگی تربیتی